Om boken "Att skada sitt barn"

Boken "Att skada sitt barn" är den första boken på svenska om Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom (BGFS). Boken innehåller en sammanställning av den vetenskapliga litteraturen om Münchhausen Syndrome by Proxy (MSbP)/BGFS fram t o m 2021. Antalet artiklar i vetenskapliga tidskrifter fram till dess var närmare 6000. Boken är också en sammanfattning av min egen kliniska erfarehet från fall jag själv arbetat med samt fall jag varit inblandad i genom konsultationer och utredningar. Den är i och med det den första boken som beskriver BGFS i den svenska erfareheten.


Att förövare av BGFS erkänner och berättar om vad de gjort och varför är ovanligt. I boken finns en lång ord-för-ord utskrift av en intervju med en mamma som valt att berätta sin historia. Detta är ett unikt dokument och kvinnan som berättar gör det med förhoppningen att hennes berättlese ska bli till hjälp för alla som på något sätt berörs av BGFS-problematiken. 


Runt detta finns en rad kapitel som på olika sätt försöker fånga in vad BGFS är och hur det tar sig uttryck i olika situationer. Boken är en lärobok för alla berörda yrkesgrupper men den är också skriven på ett språk som gör den tillgänglig för den intresserade allmänheten. Den innehåller ett kapitel direkt riktat till socialtjänsten med fokus på utredningar av BGFS-fall och ett kapitel som fokuserar på hur BGFS-ärenden har behandlats i rättsväsendet och komplikationer kring detta.  

Några ytterligare kapitelrubriker:


  • Vad är Munchausen Syndrome by Proxy – och vad borde det heta?   
  • Historik                                                    
  • Upptäckt och utredning
  • När är det BGFS - och när är det inte BGFS                                                    
  • Förövare                                                    
  • Offer för BGFS                                          
  • Patologiskt ljugande                               
  • Behandling   

Boken innehåller rikligt med fallbeskrivningar för att ge en känsla av hur BGFS kan visa sig i vardagen inom primärvård och högspecialiserad vård.