Tjänster

Utbildning


Seminarier om BGFS för professionella grupper t ex inom Barnahus eller andra nätverk för samverkan i anslutning till utredningar där det är ett värde att alla i gruppen har kunskap om BGFS för att underlätta samarbete.


Utbildningar även för yrkesgrupper som kommer i kontakt med BGFS-problematik. Detta gäller läkare och övrig personal inom barnsjukvård och primärvård, socialtjänst och rättsväsende.


Arvode enligt Författarförbundets rekommendation

Utredningar


Medverkan i utredningar till stöd för sjukvården, socialtjänsten eller rättsväsendet. Detta kan innebära journalgenomgångar, möte med inblandade personer som är föremål för utredning samt utfärdande av skriftliga utlåtanden. Medverkan vid rättegångar som sakkunnig eller expertvittne.

Konsultationer


Du som arbetar med ett ärende där man misstänker BGFS är välkommen att ringa och diskutera ditt ärende och hur en utredning kan läggas upp.

Kontakt

Kontakt gällande konsultationer, föreläsningar och utredningar.

Telefon0709991311